MGV donut

In onderstaande afbeelding als voorbeeld een MGV-donut van biologische boer Jeroen van der Kooij in Maasland voor Hoeve Rust-Hoff.
MGV is de afkorting van maatschappelijk gezond voedselsysteem. Dit model is afgeleid van het spinnewebdiagram van Kate Raworth zoals beschreven in haar boek Donuteconomie*. Zij stelt in een artikel van het FD (2018) dat het huidige voedselsysteem op tal van duurzaamheidsdoelen de planetaire grenzen overschrijdt.
 De MGV-donut is ontwikkeld als instrument voor zelfreflectie op duurzaamheidsdoelen voor burgers en boeren. De verinnerlijking, de ontwikkeling en de samenspraak van burgers en boeren (wat hen beweegt -commons-) is belangrijk. Het gaat ons niet zozeer in het voldoen aan normen en meetlatten. Daarmee kun je namelijk verdrinken en heel veel mensen doen laten promoveren:). Juist de relatie burger-boer gaat uit van vertrouwen en transparantie. De borging van het MGV-systeem wordt opgepakt en zal mede gebaseerd zijn op de 8 principes van de commons van nobelprijswinnares Elinor Ostrom.

Zoals blijkt uit de figuur was de boer in 2008 nog gangbaar. Je ziet hoe hij toen onvoldoendes op de schaal van 1 tot 10 scoorde op de meeste MGV-doelen. Het maatschappelijk gezonde voedselsysteem is groen gearceerd met de doelen op de schaal van 6 (voldoende) tot 10 (uitmuntend). Bij een onvoldoende is er werk aan de winkel en heb je als boer in het kader van het maatschappelijk gezond voedselsysteem naar de burgers (leden) toe iets uit te leggen.

Boerenleden van de Cooperatie Burgerboerderijen stellen een MGV ontwikkelingsplan op waarover zij naar de andere leden verantwoording afleggen en waarop zij aanspreekbaar zijn. De ontwikkeling naar een gezond voedselsysteem wordt een entreecriterium voor leden.

Ook voor de burgers is een donut te maken. Dat model is nog in conceptfase, waarin we samenwerken met onderwijs- en onderzoeksinstellingen maken. Met de inbreng en ontwikkelig van de burgers wordt het interessant dat ook zij (als burgerleden) ook een bijdrage leveren aan het gezonde voedselsysteem.

 * Kate  Rawoth (2017) Donuteconomie. In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw.