Wat zijn burgerboerderijen?

Burgerboerderijen zijn boerderijen waarvan het primaire verdienmodel gevormd wordt door het produceren van voedsel. Op de gemengde boerderijen zijn meerdere boeren werkzaam en meer dan 10 ha groot. Ze zitten in de continue zoektocht hoe voedsel produceren zo duurzaam mogelijk kan waarbij ze natuurlijke ecosystemen als voorbeeld gebruiken. Daarmee ontstaan natuurinclusieve boerderijen die met de natuur mee boeren. Bij hun ontwikkeling benutten ze het sociaal kapitaal van burgers en professionals.

“Op een Burgerboerderij werkt een gemeenschap van ondernemers met en voor de lokale gemeenschap van burgers.”

Het initiatief voor een burgerboerderij ligt bij een boer, de verbinding met burgers wordt gevormd doordat zij mee kunnen financieren, er hun boodschappen kunnen doen en mee kunnen werken. De juridische vorm van een burgerboerderij ligt niet vast en is aan boer en burger om op gewenste wijze invulling te geven. Burgerboerderijen hebben de wens om mee invulling te geven aan een nieuwe economie, met een verschuiving van focus van kapitaal naar arbeid, van efficiëntie naar effectiviteit, van kwantiteit naar kwaliteit, van hiërarchie naar gelijkwaardigheid en controle naar ontwikkeling.

 

Jan Huijgen over het concept van Burgerboerderijen:

Meewerken

Burgers kunnen zich inzetten als vrijwilliger. Bijvoorbeeld bij één van de burgerboerderijen of bijvoorbeeld een molen in de regio wanneer daar behoefte aan is.

Boodschappen doen

Burgerboerderijen leveren producten rechtstreeks aan burgers. Korter kan de voedselketen niet worden! U steunt niet alleen de boeren, maar u heeft de zekerheid waar uw eten vandaan komt.

Mee financieren

Het nieuwe voedselsysteem staat nog in de kinderschoenen. Dit maakt het voor boeren lastig om projecten op een reguliere wijze gefinancierd te krijgen. Met financiële participatie in projecten van boeren kunnen burgers aan boeren de kans te geven om zich aan te passen aan het nieuwe voedselsysteem.

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten

Zelfgeplukt. Verser dan dit kun je niet krijgen.

Mijn kinderen weten waar hun eten vandaan komt.

(H)eerlijk eten voor een (h)eerlijke prijs.

Onze boeren ondersteunen de natuur ter plaatse.

Af en toe helpen bij de boer geeft me veel energie, en lekkers!

Volhoudbare voedselproductie is belangrijk voor mijn kinderen.

Wat is het doel van de coöperatie?

De Coöperatie Burgerboerderijen heeft als doel om:

  1. Kennis- en netwerkuitwisseling tussen burgerboerderijen te faciliteren
  2. Professionele ondersteuning te bieden op gebied van planologie, financiering, juridische zaken en duurzaam boeren

Hoe kun je als boerderij lid worden?

Boeren die lid willen worden van de coöperatie worden voorgedragen door een van de bestaande leden of het bestuur, er volgt een kennismaking met de leden en dit wordt ter goedkeuring aan alle leden voorgelegd. Het bestuur wordt gevormd uit leden van de coöperatie.

Wat kost het om lid te worden?

Contributie is aan het lid zelf om te bepalen, maar ligt tussen de € 250 en € 2.000. Jaarlijks wordt inzichtelijk gemaakt welk lid in welke mate bijdraagt en kan hierover een gezamenlijk gesprek gevoerd worden.