De weg die ons voedsel aflegt van de boer naar de tafel is lang. Zo lang, dat de gemiddelde Nederlander geen idee meer heeft waar zijn voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. En hoeveel van wat we betalen voor een brood komt uiteindelijk bij de boer terecht? Burgerboerderijen brengen de burgers weer in contact met hun voedselbron: “hun” boeren. Door het rechtstreeks verbinden van de burger met de boer in eigen regio wordt de keten van graan tot brood kort. Daardoor zijn er een veel positieve effecten: eerlijker voedsel, geen ongewenste schaalvergroting en een zo kort mogelijke keten zonder regie van supermarkten. Boeren dragen bij aan de biodiversiteit en u verspilt minder voedsel. Dat alles en meer beoogt Coöperatie Burgerboerderijen. Daar kunt u bij helpen.

Meedoen

Een bijdrage aan het nieuwe voedselsysteem kan bestaan uit het ingezet worden als vrijwilliger. Bijvoorbeeld bij één van de burgerboerderijen of bijvoorbeeld een molen in de regio wanneer daar behoefte aan is.

Bestellen

Veel leden van Burgerboerderijen leveren producten rechtstreeks aan burgers. Korter kan de voedselketen niet worden! U steunt niet alleen de boeren, maar u heeft de zekerheid waar uw eten vandaan komt.

Participeren

Het nieuwe voedselsysteem staat nog in de kinderschoenen. Dit maakt het voor boeren lastig om projecten op een reguliere wijze gefinancierd te krijgen. Met financiële participatie kunt u deelnemen in projecten van boeren, en hiermee boeren de kans te geven om zich aan te passen aan het nieuwe voedselsysteem.

Een overzicht van de laatste nieuwsberichten

Zelfgeplukt. Verser dan dit kun je niet krijgen.

Mijn kinderen weten waar hun eten vandaan komt.

(H)eerlijk eten voor een (h)eerlijke prijs.

Onze boeren ondersteunen de natuur ter plaatse.

Af en toe helpen bij de boer geeft me veel energie, en lekkers!

Natuur is belangrijk voor mijn kinderen.

Wat zijn burgerboerderijen?

Na een tijd van voorbereiding is Coöperatie Burgerboerderijen in november 2018 opgericht.
Burgerboerderijen zijn agrarische bedrijven waarbij burgers verbonden worden met boeren en daarbij betrokken worden bij een duurzame productie van “hun” voedsel.

Vanuit het landelijke platform BB4Food worden burgerboerderijen vormgegeven allereerst in de regio FoodValley/Veluwezoom. Burgers gaan niet alleen een langdurige verbintenis aan met hun boeren door het bestellen van producten, maar ook door financieel te participeren in een maatschappelijk gezond voedselsysteem (MGV). Er is MGV-donut ontwikkeld waarbij burgers en boeren de ontwikkeling op het gebied van een reeks van duurzaamheidsdoelen inzichtelijk maken.

Cooperatie Burgerboerderijen is een werkmaatschappij van Stichting BB4Food. Dit platform heeft als doel 10.000 burgers en 100 boeren in 10 regio’s aan elkaar te verbinden via gezonde producten voor een eerlijke prijs. Burgers participeren waar wenselijk financieel in de boerderijen. BB4Food brengt burgers, boeren, bestuurders, organisaties en onderwijsinstellingen samen die gezamenlijk verantwoordelijkheid willen dragen voor een Maatschappelijk Gezond Voedselsysteem.

Op de Veluwezoom wordt samengewerkt met de boeren van Stichting Heideboerderij Nederland in een revitalisering van een eeuwenoud landbouwsysteem, geheel anders dan de huidige paardenweiden en het verbouwen van mais. De Coöperatie  Burgerboerderijen verbindt deze boeren met de burgers uit de regio, allereerst via graan en op termijn ook met andere producten uit de streek. Met een omslag naar een kringlooplandbouw waarbij heidegronden, akkers en hooilanden met elkaar verbonden worden kan een ultieme kringloop hersteld worden en zijn veel duurzame doelen te realiseren. En hoe anders oogt het buitengebied. Met het eten van brood kunt u een steentje bijdragen aan dit proces en ziet u een herstel van een verdwenen cultuurlandschap dat honderden jaren bestaan heeft: een commons, maar dan op een nieuwe leest geschoeid