MGV-donut bruikbaar instrument voor boer

Afgelopen tijd ben ik bij verschillende boeren op bezoek geweest voor een project voor goede erfbeplanting. In gesprekken heb ik vaak de MGV-Donut uit kunnen leggen. De Donut leent zich daar prima voor,  je kunt snel aangeven waarom het gaat. Veelal instemming (Gijsbert Pellikaan, ecoloog en landschapsdeskundige die werkt bij de agrarische natuurvereniging Den Hâneker).

Klik hier voor meer informatie over de MGV-donut.