Inspiratie opdoen op de Eemlandhoeve

Stel dat je een droom of een visie hebt over hoe de agrarische toekomst eruit zou moeten zien. Wat is er dan mooier dan dat bestuurders, burgers en boeren uit andere regio’s bij jou inspiratie op komen doen?

Op donderdag 4 april kwamen rond de 30 burgers, boeren, natuurmonumenten en bestuurders bijeen op de Eerste Burgerboerderij in Bunschoten – De Eemlandhoeve.

Het was ook een kennismaking met het netwerk van burgers en boeren rondom voedsel (BB4food) en de aanpak van de  Burgerboerderijen – boeren die burgers weer laten participeren in hun locale voedselboerderij.

Ze werden welkom geheten door de loco burgemeester Bert Koops van Bunschoten – die de parallel trok van de visserij die na de Afsluitdijk een nieuwe weg moesten vinden. Daaruit is een handeldrijvende bevolking van visboeren en koekboeren ontstaan. Hij was enthousiast over het locale initiatief van de Eemlandhoeve om veel meer op regionale leest het voedsel weer bij de burgers te brengen.

Jan Huijgen van de Eemlandhoeve, de burgerboerderij van het eerste uur- gaf een presentatie over de uitdagingen waar boeren en burgers en regionale bestuurders mee te maken hebben op dit moment. Ketens van buiten nemen de regie over – en dat vraagt van burgers, boeren en regionale bestuurders weer daadkracht om hun Voedsel, Omgeving, Landbouw en Gezondheid dicht bij huis te organiseren – de  VOLG – aanpak.

 

De rondleiding Grootste/Breedste Boer gaf voor veel mensen prikkels om opnieuw na te denken over welke richting de boeren opgaan. En: niet clashen, maar schuren om een regionaal voedselsysteem te laten groeien.

Na een lekkere boerenlunchmaaltijd de twee workshops in het middaggedeelte:

  1. Hoe activeer je burgers uit de stad voor het eigen ommeland: Jeroen Loefen liet zien hoe soms vanuit een hoger doel toch opnieuw betrokkenheid kan vorm krijgen – Van Natuur leven – was zijn insteek.
  2. Wat is het eigene van een burgerboerderij: jonge boer Henk Huijgen van de Eemlandhoeve schetste het ervaringstraject vanuit de Eemlandhoeve en Jeroen, Bas en Roel als burgerboerderijen vanuit Midden Delfland de vertaalslag naar datleefgebied.

Het was een intensieve, zeer leerzame studiepraktijkdag die veel losmaakte.

De secretaris van de Midden Delfland vereniging – Martin Visser –  verwoorde het als volgt:

“Wij kunnen terugkijken (zonder het vooruitkijken te vergeten) op een zeer geslaagde dag, kennis- en ervaringsuitwisseling. Het klikte helemaal tussen en binnen de groepen. Hoewel er helaas geen wethouders mee konden, was het een ideaal gezelschap vooral ook met de jonge en gedreven boeren erbij.”

De contactpersoon van Natuurmonumenten was razend enthousiast en gemotiveerd door deze dag. “Ik wil proberen met deze club verder het traject in te gaan, in samenwerking met jullie. De motivatie is er, nu doorpakken vind je niet?”

Kortom: een geslaagde bijeenkomst, waar hopelijk iets moois uit ontkiemt!