Bijeenkomst met ambtenaren Provincie Gelderland

Op 7 feb was er een gezamenlijk presentatie van de heideboeren en burgerboerderijen voor een delegatie van 40 beleidsmedewerkers over een integrale aanpak voor en aansluiting op de provinciale omgevingsvisie Gaaf Gelderland en hoe deze met boeren- en burgerbetrokkenheid via een ontwikkelplan ingekleurd kan worden.