Spelregels

Bij het gebruik van de marktkramen moeten enkele spelregels in acht genomen worden:

  1. Het is niet toegestaan marktkramen te gebruiken voor doeleinden die niet stroken met het gedachtegoed van Burgerboerderijen.
  2. Het is niet toegestaan marktkramen te gebruiken voor het promoten of juist zwart maken van politieke meningen/groeperingen, religies, rassen/rascisme, seks en andere onderwerpen welke compleet buiten de thema's van Burgerboerderijen vallen,  die afkeer kunnen opwekken bij een gedeelte van de bezoekers.
  3. Het promoten of verkopen van illegale zaken is niet toegestaan.
  4. Het plaatsen van afbeeldingen en/of teksten die in strijd met de goede zeden zijn is niet toegestaan. Denk niet alleen aan erotische afbeeldingen,  maar ook bijvoorbeeld beelden van het slachten zijn niet wenselijk. Burgerboerderijen moet geschikt blijven voor alle leeftijden.
  5. Het is niet toegestaan om marktkramen te voorzien van onjuiste informatie, daar dit afbreuk doet aan de betrouwbaarheid van de markt als geheel.
  6. Het is niet toegestaan om producten positiever weer te geven dan ze in werkelijkheid zijn. Denk bijvoordeeld aan het gebruik van termen als eko, biologisch, scharrelvlees of Skal certificering.

In situaties waarin de spelregels geschonden worden, kan Burgerboerderijen de marktkraam op non-actief zetten of de content aanpassen. Hierover wordt wel met de bij ons bekende contactpersoon gecommuniceerd. Dit kan zowel voor als na de actie gebeuren. Indien het ons niet lukt om via een bekende contactmethode te overleggen, wordt de marktkraam uiteindelijk afgesloten. Er kan in deze gevallen geen claim bij Burgerboerderijen neergelegd worden in verband met gedorven omzet of minder bezoekers.