Presentatie Taskforce Sociale Innovatie VOLG aan minister Carola SchoutenAfgelopen maandag 11 februari was Burgerboerderijen voorzitter Jan Huijgen te gast bij een politieke bijeenkomst van de ChristenUnie om zijn visie op "Voedsel en omgeving, de rol van de landbouw en de impact op onze gezondheid" te geven. Hieronder vindt u het verslag van zijn hand:

Gisteren was ik bij een politieke bijeenkomst van de CU gevraagd om mijn visie op ons Voedsel en Omgeving,  de rol van de Landbouw en de impact op onze Gezondheid  (VOLG) te presenteren. Ook Minister Schouten was aanwezig. Daar heb ik drie kernpunten aangegeven en de minister uitgenodigd een haar nieuwe beleidsroute van de Kringlooplandbouw concreet te maken.
Mijn drie kernpunten:

Kernpunt A

Na de honger van de Tweede Wereld oorlog heeft ‘onze’ Mansholt de route van de modernisering van de landbouw ingezet — zeer effectief – maar met vele negatieve effecten voor de leefomgeving, de eerlijke prijs voor de boer, maar ook voor onze gezondheid. Dat moderniseringsproces krijgt nog een duw als we de digitale revolutie toepassen: zeer grote Techbedrijven die zich in de voedselmarkt gaan manifesteren. De afwenteling van de ‘echte prijs’ en de risicovolheid (een hack in het systeem) zijn zodanig dat een nieuwe route ontwikkeld moet worden: regionale zelforganisatie waarin burgers & boeren & bestuurders weer gezamenlijk de eigen verantwoordelijkheid rondom het voedselsysteem moeten oppakken.

Kernpunt B

Als we die regionale zelforganisatie op een regio toepassen – ik zit in regio Amersfoort, maar kan ook zo uitgewerkt worden voor andere stad/land regio’s) dan vraagt dat om een regionale aanpak: hoe voed ik mijn Regio Amersfoort (250.000 mensen) van 20-30% voedsel uit de eigen regio. Dat kan; aardappels, groente en fruit uit Flevoland, boter, kaas, eieren en vlees uit Veluwe/Eemland en wat brood/vis uit Spakenburg. Maar dat vraagt wel een herontwerp; een ruraal park waarin dat vorm gegeven wordt.

Kernpunt C

Dit proces kan niet anders dan samen met burgers. Boeren zijn uitgemolken – alleen de directe verbinding met de burgers via drie knoppen: knop 1: ik doe mee, knop 2: ik bestel en knop 3: ik participeer. De beweging burgers&boeren4food (bb4food.nl) met haar werkmaatschappij Coöperatie Burgerboerderijen (burgerboerderijen.nl) bundelt deze sociale krachten. Daarin is de aangevulde tekst van Mansholt door mij aangevuld (ik heb ook de Mansholtprijs gekregen – dat geeft mij het recht op aanvulling!) leidend: Burger & Boerensolidariteit verzekert welvaart en legt de grondslag voor de culturele en geestelijke ontplooiing van stad&land.

Dat verhaal heb ik verder uitgewerkt in een Verkenningsopzet voor de Taskforce Sociale Innovatie Voedsel&Omgeving&Landbouw&Gezondheid voor een New Deal tussen Burger&Boer. Het plan heb ik overhandigd in de vorm van een Kalender aan Minister Carola Schouten.

Ondertussen bouwt de beweging van burgers&boeren rondom voedsel & omgeving & landbouw & gezondheid (VOLG) verder- wie volgt?

 

Jan Huijgen, 12 feb 2019