Burgerboerderijen in Nederland!Met het aansnijden van het eerste Veluwse Markebrood door Bea Schouten (gedeputeerde provincie Gelderland) is op zaterdag 24 november op de akker van de Bekoring de introductie van het concept van burgerboerderijen gevierd.

Het is een druilerige zaterdagmiddag (groeizaam weer zou een boer zeggen) als in de afgeladen collegezaal “Het Schip van Blaauw” in Wageningen de muziek van Sting door de ruimte schalt. Het toepasselijke “Fields of gold” klinkt uit de boxen terwijl de laatste mensen een vrije zitplaats proberen te bemachtigen.

De bijeenkomst begint met arriveren van de broden van bakker Tom van Otterloo uit Rheden. Bart Lubbers laat de broden trots zien, omdat het tarwe afkomstig is van zijn akker.  Heel symbolisch vijf Veluwse Markebroden zijn van lokaal geproduceerde tarwe (uit Arnhem) en het geherintroduceerde Veluws Kruiprogge (uit Wageningen) gemaakt. De receptuur staat nog niet vast, daar kunnen we met proefabonnees in de eerste maanden van 2019 mee aan het werk door feed back te geven aan de lokale bakkers die het brood gaan bakken, waaronder bakker Stroop uit Wageningen. Een mooie start, want het volgende uur wordt veel gesproken over het honderd procent maatschappelijk verantwoord en gezond produceren van landbouw-streekproducten. En dat is met de Markebroden een stuk tastbaarder geworden. In dat uur worden vele visies op ons landbouwbeleid verteld. Door Marcel van Silfhout -de eerste boer van Burgerboerderijen en oprichter van de stichting Heideboerderij Nederland-,  maar bijvoorbeeld ook door de vooruitstrevende boer (hij zelf zegt liever “breed”) Jan Huijgen. Deze winnaar van de Mansholtprijs is een visionair pur sang op het gebied van het verbinden van burgers en boeren en heeft dat op zijn bedrijf in Bunschoten al veel jaren bewezen.

Nadat ook Gedeputeerde Bea Schouten (CDA)  met eigen praktijkvoorbeelden de kloof tussen burgers en boeren had geïllustreerd werd het tijd voor het praktijkgedeelte van de middag. Begeleid door het gezelschap Madlot met middeleeuwse doedelzakken uit de tijd dat de kerk nog op de Westberg stond, wordt in een soort processie naar de akker gelopen. Deze akker -het Westbergveld- kent een rijke historie en is momenteel rijksmonument. In verband met het ‘groeizame weer’ is langs de rand van de akker een tentdak gespannen, welke gelukkig net groot genoeg is voor de aanwezigen. Beschut onder dit dak wordt nog even stilgestaan bij het verleden: de akker is namelijk meer dan 1.000 jaar oud. Daarna is het tijd om het brood officieel aan te snijden, door mevrouw Bea Schouten. En om er nog een extra feestelijk tintje aan te geven, wordt iedereen voorzien van een glas lokale en biologische wijn van de Wageningse Berg en getoast op het slagen van het Veluws Markebrood, als icoon van de verbinding van burgers en boeren op de Veluwezoom die werken aan en betrokken zijn bij een nieuwe vorm van de marke.

Na de toast is het tijd voor het symbolisch inzaaien van enkele rijen met een collectie historische wintergranen uit de zadenbank van het CGN. Voorzien van kaartjes met opschrift worden tussen de tien en twintig rijtjes zaaigoed aangelegd. Daarna lonkt het na-borrelen in “Het Schip van Blaauw” want het weer begint steeds groeizamer te worden.

Al met al een feestelijke en inspirerende middag. En het zou natuurlijk ook mooi zijn als met de Coöperatie Burgerboerderijen (oprichting 29 nov 2019) de kiem wordt gelegd voor voor een nieuw maatschappelijk voedselsysteem. Met het zaaien van het graan is symbolisch de eerste stap gezet voor de uiwerking van het concept van burgerboerderijen. OP dat soort boerderijen kunt u straks meewerken/meedenken, streekproducten kopen/bestellen en/of financieeel participeren. Laat het ons weten via het contactformulier! Want zonder uw betrokkenheid kunnen we niet werken aan een nieuwe marke op de Veluwezoom.