Lidmaatschap

Coöperatie Burgerboerderijen heeft ten aanzien van het lidmaatschap het volgende perspectief voor ogen.

U kunt als burger op een of meerdere wijzen lid worden van Coöperatie Burgerboerderijen.

 1. Ik doe mee! -> Basislid. Minimaal € 25 per jaar.
  1. Meewerken (oogsten, onderhoud houtwallen, graan schonen op zeldzame akkerkruiden, wilgen knotten et cetera)
  2. Doneren aan de coöperatie
  3. Meedenken
 2. Ik bestel! -> Bestellid
  1. Product te beginnen met graan, maar op termijn ook eerlijk vlees, honing, groente, fruit.
  2. Abonnement (met ledenkorting) gedurende tenminste 1 (oogst)jaar:
  3. In de loop der tijd een bezorgdienst (een mand met streekproducten) opgezet worden.
   Eerlijke prijzen worden vastgesteld door de ledenvergadering.
 3. Ik participeer! -> Participatielid.
  1. Basisinleg (entreegeld) € 1.000 t.b.v. werkkapitaal Coöperatie Burgerboerderijen (zoals voorfinanciering van de exploitatie et cetera).
   Als dank voor de inleg krijgt het lid een redelijk rendement van bijvoorbeeld 7% per jaar op te splitsen in:
   1. Ecologisch (2%): bloemen en bijen, d.w.z. tijd en middelen aantoonbaar geïnvesteerd door boeren.
   2. Maatschappelijk (2%): open dagen, oogstfeesten, d.w.z. tijd en middelen aantoonbaar geïnvesteerd door boeren.
   3. In-natura (3%) door lid te besteden aan streekproducten en/of diensten (deelname masterclass, oogstfeest) van de coöperatie.
  2. Nader te bepalen bedragen voor MGV-investeringsprojecten van deelnemende burgerboerderijen op basis van crowdfunding.

U kunt via een intentieverklaring een formulier invullen om uw betrokkenheid te tonen of zich kandidaat lid te stellen.


Voor een boer geldt een entreegeld van € 250.

Om kandidaat-lid te worden dient de boer in samenwerking met de Coöperatie Burgerboerderijen een MGV-donut van zijn bedrijf op te stellen (waar stond de boer, staat hij/zij nu en waar wil hij/zij naar toe in het kader van een maatschappelijk gezond voedselsysteem).

Wanneer in het kader van de ontwikkeling van hun bedrijf boeren willen investeren en daarvoor een beroep doen op ledenkapitaal van de coöperatie (= inleg burgers) kan via crowdfunding het benodigde bedrag binnen gehaald worden. In samenwerking met de coöperatie kan een meerjarig MGV-bedrijfsplan met een prospectus voor leden opgesteld worden. 


Voor de bakker, slager en andere schakels in de  korte keten (van boer naar burger) geldt een entreegeld van € 250. Zij kunnen lid worden worden wanneer zij via een een abonnement produceren en/of leveren van streekproducten en/of gebruik willen maken van crowdfunding.

Om lid te worden dient de bakker, slager en andere bewerker in samenwerking met de Coöperatie Burgerboerderijen een MGV-donut van het bedrijf op te stellen (waar stond het bedrijf, staat het nu en waar wil het naar toe in het kader van een maatschappelijk gezond voedselsysteem). 


Wilt u meer weten of heeft u het plan om op een of andere wijze betrokken te worden of lid te worden, dan kunt een contactformulier  invullen en nemen wij contact met u op.