Hoeve Rust-hoffEven voorstellen: wij zijn Jeroen en Gusta van der Kooij. We hebben samen een biologisch rundveebedrijf in Maasland, aan de zuidrand van Midden-Delfland. Een deel van ons grasland pachten we van Natuurmonumenten.

Op Hoeve Rust-hoff houden we voornamelijk Blaarkoppen, een Oud-Hollands ras. Blaarkoppen eten graag kruidenrijk gras, dat volop groeit op onze weilanden. Bijvoeden is bijna niet nodig.

Meer ruimte voor natuur en onze dieren

In 1998 namen we melkveehouderij Rust-hoff over van Jeroens vader. We willen goed zorgen voor de schepping, daarom zijn we in 2007 omgeschakeld naar de biologische werkwijze.

Sinds we biologisch boeren zijn de deuren van Natuurmonumenten wijd open gegaan. We gebruikten al 6/7 hectare gebied van Natuurmonumenten, daar kwam al snel 15 hectare bij. Op dit moment pacht Hoeve Rust-hoff in totaal 42 hectare van Natuurmonumenten. Daardoor kunnen we ons grondgebruik extensiveren, dat betekent dus: meer ruimte voor de natuur én voor onze koeien.

Weidevogelboer en imker

Weidevogels krijgen op het land van Hoeve Rust-hoff alle ruimte. In het broedseizoen beginnen we zonodig later met maaien. Zo helpen we actief de weidevogelstand verbeteren. Tegelijk dragen we bij aan de biodiversiteit op het boerenland, waar grutto, kievit, graspieper en tureluur te zien en te horen zijn.

Hoeve Rust-hoff staat voor duurzame landbouw op een gezonde bodem met kruidenrijk grasland. Onze dieren vinden dat het allerlekkerst en de bloemen produceren stuifmeel en nectar. Daarmee helpen we bijen, insecten en weidevogels en het draagt, last but not least, bij aan de gezondheid van onze koeien.

 

Contactgegevens

Broekpolderweg 3
3155 EP Maasland


Stuur een DM

Openingstijden


Assortiment


Bijzonderheden