Hoeve Rust-hoffEven voorstellen: wij zijn Jeroen en Gusta van der Kooij en hebben een biologisch rundveebedrijf in Maasland, aan de zuidrand van Midden-Delfland. Een deel van ons grasland pachten ze van Natuurmonumenten. Boer Jeroen is zelf imker.

Ze hebben Blaarkoppen, een Oud-Hollands ras. Blaarkoppen eten graag (kruidenrijk) gras en hoeven nauwelijks bijgevoerd te worden met krachtvoer.

Jeroen van der Kooij heeft in 1998 melkveehouderij Rust-Hoff in Maasland van zijn vader overgenomen. In 2007 is hij omgeschakeld naar de biologische werkwijze.

Sinds Rust-Hoff omgeschakeld is naar biologisch, zijn ook de deuren van Natuurmonumenten wijd open gegaan. Ze gebruikten al 6/7 hectare gebied van Natuurmonumenten, daar kwam al snel 15 hectare bij en nu pachten ze in totaal 42 hectare. De contacten zijn heel goed en zij hebben hierdoor de mogelijkheid om te extensiveren en bijvoorbeeld later te beginnen met maaien. Dit laatste komt de weidevogelstand ten goede; Jeroen is dus ook Weidevogelboer. Ze laten zich echt door de vogels leiden. Door de ganzen wordt er sowieso laat gemaaid.

Ze dragen bij aan de biodiversiteit op het boerenland en duurzame landbouw op een gezonde bodem, waar grutto, kievit, graspieper en tureluur te zien en te horen zijn. Met kruidenrijk grasland: goed voor stuifmeel en nectar voor de bijen en insecten, als voedsel voor de weidevogels en kruiden voor de gezondheid van de koeien.

Contactgegevens

Broekpolderweg 3
3155 EP Maasland

Openingstijden


Bijzonderheden