Even voorstellen?

Jan Huijgen (voorzitter)

Ik ben inmiddels 25 jaar boer op de Eemlandhoeve te Bunschoten, maar heb ook een sterke visie op landbouw — agri- cultuur -. Die visie heb ik mogen vormgeven in de verbinding van boer/burger, stad en land, Creator/creatie. Daarin is zorg voor de bodem, biodiversiteit, landschap, een mooi voedzaam product, dierenwelzijn belangrijk. Maar ook de sociale kant van kwetsbare mensen of het voedselonderwijs voor jongeren en daarmee ook voor onze toekomende generaties krijgen een plek. Eemlandhoeve als een oase in een steeds stressvol wordende maatschappij.

Ik heb naast landbouw ook filosofie gestudeerd, en dat is een mooie combi van een boer met de voeten op het klei en nadenken over de verbinding van klimaat/voedsel/landbouw.

Waarom zijn de Coöpertatie Burgerboerderijen en Burgers en Boeren for Food volgens jou een prachtige initiatieven?

Vanuit de traditie, inmiddels van 25 jaar, heb ik ontdekt dat voedsel verbindt. Met eten heb je impact op het groen, je omgeving, de eerlijke prijs van het product en daarmee op de boer, maar ook je eigen lijf en de voedselwaardes die hiermee samenhangen: regionaal, seizoenaal, vers/ divers. Kortom: je hebt de verbinding weer nodig om samen verantwoordelijk te zijn voor de maatschappelijke issues van dit moment: klimaat/voedsel/landbouw.

Ik merk, boeren alleen gaan dat niet meer redden, het is de burger & boer solidariteit rondom voedsel dat nieuwe wegen kan banen. Dat gaat niet vanzelfsprekend — als Big Tech zich ook op voedsel gaat richten – en daar begint ze al mee – zal een brede maatschappelijke coalitie van burgers & boeren daarvoor een gezond, sterk en duurzaam alternatief voor moeten ontwikkelen. Ik zie BB4Food als katalysator in deze bewustwording, maar dan ook gekoppeld aan daadkracht middels de drie knoppen: ik doe mee, ik bestel, ik participeer.

Waarom ben je bestuurder van Coöperatie Burgerboerderijen en bestuurslid van Stichting BB4Food geworden?

Ze hebben mij wel eens getypeerd met de 4 I’s: Initiëren, Inspireren, Innoveren en Integreren. Ik kijk 5-10 jaar vooruit, mag dat overdragen, denk na over nieuwe ontwerpen en daarna koppel ik dat met partners om samen deze routekaart te verkennen. Daarna moet ik het weer loslaten — anderen kunnen het veel beter afmaken/operationaliseren. Ik ben nu voorzitter — maar kijk inmiddels al weer rond naar mijn opvolger (over 5 jaar!).

Wat hoop je via het BB4Food initiatief te bereiken?

De basis is: verbind 100 boeren met 10.000 burgers via de drie knoppen: ik doe mee, ik bestel, ik participeer. Inmiddels zie ik het verlangen naar een breder ontwerp (redesign) waarin vele burgers betrokken raken bij hun regionaal voedselsysteem — waarbij ook regio’s/provincies/en het rijk verbonden raken (de derde b: bestuur/beleid). Er is een bredere verandering aan de gang (transitie) die tot een derde van de boeren van betekenis kan zijn en richting 15% van de bewuste burgers kan komen. Dat zou mijn droom zijn: klein, basic beginnen, maar een robuuste maatschappelijke beweging rond klimaat/voedsel/landbouw in gang zetten. Wie weet …..

Waarom hecht jij waarde aan een Maatschappelijk Gezond Voedselsysteem en verbetering van de bio-diversiteit?

Ik heb een diepe overtuiging: ‘ergens wordt een prijs betaald’ in ons huidige voedselsysteem van goedkoper, nog meer, nog makkelijker. En die ‘prijs’ wordt betaald door de kwetsbare bodem, biodiversiteit, dieren, landschap, boeren en voedselintegriteit. En ik zie dat krachtenveld richting ons voedselsysteem door consumenten en huidige producenten niet veranderen.

Vandaar heel bewust een nieuwe route. Niet de consument maar de burger aanspreken op zijn verantwoordelijkheid. En: niet anoniem maar weer directe betrokkenheid met de boer en zijn voedselboerderij – lang leve internet voor nieuwe koppelingen.

Daarmee raak je de kern van een Maatschappelijk Gezond Voedselsysteem: de Maatschap van burger/boer, Gezond voor bodem/lijf en het is een VoedselSysteem: een nieuwe robuuste verbinding met alle logistiek, economie, arbeid hieromheen. Dat vraagt lef. Maar weet wat Loesje al zei: Leven is meervoud van lef. En voeding zijn leven- middelen — middelen om te leven.

Jaap Meijer (bestuurder)

Als burger ben ik betrokken bij Coöperatie Burgerboerderijen en Stg BB4Food. Wanneer ik terug ga in mijn stamboom kom ik geen boeren tegen. Wel was er een grote verbinding met hen. Mijn grootvader ging de boer op als textielhandelaar en verkocht zijn lakens aan de herenboeren van het Hogeland. Onder het genot van een kop koffie en een sigaar werden dan zaken gedaan aan de keukentafel. Mijn vader transformeerde de textielwinkel tot een speciaalzaak voor kleding voor kinderen en aanstaande moeders. De formule groeide uit tot Prenatal. Ik ben in Groningen boven de eerste winkel geboren en verhuisde mee naar Amsterdam toen daar het hoofdkantoor kwam en het winkelconcept in 60 steden vorm kreeg.
Het denken in formules en bedrijfsmodellen is me dus met de paplepel ingegoten. Na mijn studie aan Wageningen-UR heb ik les gegeven in bedrijfseconomie en milieumanagement, veel publiek-private samenwerkingen opgezet waaronder Kennisstad Wageningen. Ik verbond kennisinstellingen, kennisintensieve bedrijven en publieke partijen in de regio en schreef plannen voor wat nu Food Valley is en legde rondom voeding de verbinding tussen de universiteit en het regionale ziekenhuis. Ook heb ik als directeur van Landbouw en Zorg de enorme groei meegemaakt van zorgboerderijen. De zorgboerinnen maakten het buitengebied vitaal door het verbinden van burgers met hun boerderij.

Waarom zijn Coöperatie Burgerboerderijen en Burgers en Boeren for Food volgens jou prachtige initiatieven?

Coöperatie Burgerboerderijen en Burgers en Boeren for Food verbinden burgers en boeren, ontwikkelen nieuwe bedrijfsconcepten en zet regionale samenwerkingen in gang. In mijn drukke agenda van mijn huidige adviespraktijk in het ondersteunen van bestuurders in zorginstellingen heb ik ruimte gecreëerd voor deze initiateven. Wie wil er niet meewerken aan zo’n maatschappelijkebeweging?

Wat hoop je via Coöperatie Burgerboerderije en BB4Food initiatief te bereiken?

De wens is dat deze initiatieven uitgroeien tot een beweging die bijdraagt aan een nieuw maatschappelijk ondernemen die waarde(n)volle perspectieven biedt aan burgers als boeren. We hoeven niet langer te wachten op een nieuw mondiaal economisch model waarin de externe kosten van onze consumptiemaatschappij doorbelast worden. We nemen dicht bij huis het heft in eigen handen en zijn bereid nu al eerlijke prijzen te betalen waarmee we een duurzame bijdrage leveren aan onze samenleving.

Waarom hecht jij waarde aan een Maatschappelijk Gezond Voedselsysteem en verbetering van de bio-diversiteit?

Een voedselsysteem is concreet. Daar ben ik met mijn gezin bij betrokken. Boeren maken deel uit van mijn leefomgeving. Met Coöperatie Burgerboerderijen en BB4Food kan ik zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van natuur-inclusieve landbouw, de bodem en zelfs het klimaat. De voedselproductie in mijn eigen regio wil ik graag veilig stellen en gezond maken voor mijn kinderen en kleindochter.

Missie

Het verbinden van burgers en boeren

Visie

Het ontwikkelen van “knoppen” om de burgers met boeren te verbinden zoals (1) meedoen (open dagen, meewerken, meeoogsten etc) (2) kopen en bestellen (via marktkraampjes) en (3) financieel participeren in boerderijen die bijdragen aan de ontwikkeling naar een maatschappelijk gezond voedselsysteem.