Wat is Veluws Markebrood

Het meel voor het Veluws Markebrood is afkomstig van boerderijen op de Veluwezoom. Het graan wordt veelal ingezaaid op percelen grond die in een omschakelingstraject zitten (van gangbaar naar biologisch) waarbij maisland etc. is omgezet in graanvelden. Zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen is de opbrengst lager dan gangbare teelt, maar daardoor komt er wel ruimte voor zeldzame akkerkruiden die de biodiversiteit op de akkers verhogen. Het verbeteren van flora en fauna is een van de ecologische doelen die we als Burgerboerderijen voor ogen hebben. Zo krijgen de deelnemende heideboeren voor hun graan drie keer zoveel als de wereldmarktprijs. Dat is een redelijke prijs (fair price) - een sociaal maatschappelijk doel-, waarbij boeren beloond worden voor hun inspanning.De deelnemende boeren hebben inmiddels een afzetcooperatie opgericht.
Veluws Markebrood wordt door lokale bakkers gebakken van graan dat afkomstig is van heideboeren op de Veluwezoom. Waar mogelijk wordt het graan regionaal gemalen. Boeren en burgers werken zo met elkaar aan een regionaal, maatschappelijk gezond voedselsysteem. Dit is de veilige ruimte binnen het ecologische plafond en het sociaal maatschappelijke fundement. Grafisch is dat weergegeven in een donut. De deelnemende boeren zijn beoordeeld hoe zij zich verhouden tot die grenzen en dat fundament.
Voor de deelnemende boeren aan het project POP de Bekoring zijn drie donuts opgesteld: waar de boer vandaan komt (toen), zich nu bevindt (thans) en welke ontwikkeling hij de komende jaren voor ogen heeft (toekomst).
 
U kunt als burger aan die ontwikkeling van een regionaal maatschappelijk gezond voedselsysteem bijdragen: door (1) mee te doen, (2) brood te kopen of te bestellen en/of (3) financieel te participeren in de benodgde investeringen die gemoeid zijn bij die ontwikkeling.
 
Helpt u mee om dit vliegwiel draaiend te krijgen?!

Waat koop ik Veluws Markebrood?

Vanwege "corona" en het sluiten van streekmarkten is het opstarten van Veluws Markebrood gebakken van graan van lokale boeren en bakkers op de Veluwezoom in 2020 niet van de grond gekomen. Ook de bijeenkomsten tussen boeren en bakkers konden helaas niet doorgaan.
Besloten is het project te beeindigen.

Bakker

Bakkerij Stroop (Skalnummer: 001634)) Irenestraat 54, Wageningen, Veluws Markebrood vanaf 26 maart 2020. Voor verder informatie en openingstijden zie de marktkraam van bakkerij Stroop: klik hier.

Afhaalpunt binnen Wageningen-UR

Er zijn afspraken gemaakt om het Veluws Markebrood te bestellen en op te halen binnen Wageningen-UR. In verband met corona is de proeverij van 7 april 2020 inhet Forum gebouw niet doogegaan.

Boerderij

De Nieuwenburght (Skalnummer: 103134), Spankeren. Tarwemeel van Hans Nieuwenburg uit Spankeren, biologisch melkveehouder met 35 ha, 67 Jersey melkkoeien, 30 vaarzen en 60 vleesstiertjes, maar heeft daarnaast ook een perceel graan. Deze is in een 2e jaar van omschakeling, zonder kunstmest en er zijn geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. De tarwe is daarom (nog) niet Skal-gecertificeerd, maar die omslag past juist bij "ons Verhaal" waarbij burgerboerderijen (heideboerderijen) aan hun regionale, duurzame ontwikkeling werken.Voor verdere informatie zie de martkraam van de boerderijwinkel De Nieuwenburgt: klik hier.

P.S. Er is de afgelopen jaren door bakkers (Tom van Otterloo, De Steeg enArnhem en Herman Borggreve, Velp) al vaker brood van graan van de Veluwezoom gebakken, maar nog niet onder de naam Veluws Markebrood.