Let op!  Het project POP de Bekoring van Burgerboerderijen is gestopt per 31-12-2021

Project POP de Bekoring (Veluwezoom)

Coöperatie Burgerboerderijen verbindt burgers en (heide)boeren op de Veluwzoom. Ze is penvoerder van het door de provincie Gelderland en EU gesubsidieerde project POP De Bekoring (korte voorzieningsketens). Via de ontwikkeling van een regionaal concept en korte voorzieningsketen van Veluws Markebrood en geeft daarmee een aanzet voor een regionaal, maatschappelijk gezond voedselsysteem.

Coöperatie Burgerboerderijen betrekt via POP de Bekoring burgers op de Veluwzoon die kunnen:

  1. meedoen, -denken, -oogsten of -werken
  2. produkten kopen en/of bestellen
  3. financieel participeren

De boeren in het project zijn 'heideboerderijen' die werken aan een duurzaam agro-ecologisch systeem. Door aan deze boerderijen ook burgers te verbinden worden zij 'burgerboerderijen' met de kortst mogelijke voorzieningsketen tussen producenten en consumenten.

Door in 2020 Veluws Markebrood te bestellen of te kopen draagt u bij aan de realisatie van het project POP Bekoring en daarbij aan:

  1. De oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband;
  2. Het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovaties van een korte voorzieningsketen;
  3. De uitvoering van een innovatieproject.

ad 1. De deelnemende boeren op de Veluwezoom hebben een afzetcooperatie opgericht, waarbij veelal maisland is omgezet in graanakkkers. Met het meel bakken lokale bakkers uw Veluws Markebrood. De volgende stap is een gebiedsorganisatie.

ad 2. Bij het brood van de bakker wordt ter informatie een QR-code toegevoegd. Wanneer u deze code met de telefoon scant komt men automatisch bij de broodpagina uit. Op deze website vindt u ook de heideboeren die het graan hebben geteeld en hun digitale markkramen.

ad 3. Van elke deelnemende boer wordt een MGV-donut opgesteld waarin de ontwikkeling van toen, thans en toekomst te zien is. U als betrokken burger weet zo wat u bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van de boerderij waar het product vandaan komt. de donuts met een ontwikkelingsplan is voorwaarde voor financiering van eventuele investeringen. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het ELFPO “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.