Coöperatie

Coöperatie Burgerboerderijen ontwikkelt maatschappelijk gezonde voedselsystemen. Zowel burgers als boeren zijn lid. Biologische, maar ook gangbare boeren bewegen in een duurzame richting doordat burgers rechtstreeks hun verantwoorde producten bestellen en de boeren daarvoor een eerlijke prijs krijgen.

Ook burgers dragen bij aan het maatschappelijk verantwoorde voedselsysteem door te werken aan hun eigen ecologische voetafdruk. Ze weten waar hun producten vandaan komen, zien waar hun brood vandaan komt, weten waar de koeien grazen en zien hun buitengebied veranderen. Transparantie en vertrouwen zijn belangrijke kernwaarden. Burgers betalen een eerlijke prijs voor streekproducten.

10 boeren en 1001 burgers kunnen een deuk in een pakje boter slaan door verantwoordelijkheid te nemen voor hun regio. Het nieuwe voedselsysteem is gebaseerd op transparantie en vertrouwen. Dat vraagt om betrokkenheid van alle partijen, ook van de bakkers, molenaars en slagers in de korte ketens van grond naar mond, van akker naar bakker.

Normen zijn heel gewenst maar niet heilig of dwingend. Een duurzame bedrijfsvoering kan uitgelegd worden aan de hand van het MGV-donutmodel. Sommigen burgers en boeren scoren nu nog een 4 (onvoldoende), anderen een 8 (goed) op een schaal van 1 tot 10. De beweging als geheel schuift in de loop der tijd de goede kant uit. De coöperatie beoogt een maatschappelijk gezond voedselsysteem waarbij de ontwikkeldoelen van de boeren en de burgers overwegend voldoende zijn, het liefst uitstekend: een 10! Onderliggende meetlatten kunnen die ontwikkeling zichtbaar maken.

Leden zijn “intrinsiek gemotiveerd”. De een wil gezond leven, de ander is bezorgd om het klimaat en de natuur, een volgende handelt vanuit een goed rentmeesterschap. Wat betrokken burgers en boeren ook drijft, door samen voor verantwoord voedsel te kiezen neemt de biodiversiteit in hun regio toe en de CO2 emissie af. Bodems en sloten gaan weer leven, kringlopen worden gesloten en voedselketens korter. Boeren krijgen weer een perspectief voor hun bedrijf: een regionale oriëntatie waarbij bedrijfsopvolging mogelijk wordt. Het cultuurhistorische karakter wordt weer zichtbaar in het landschap.

Immers in de voedselketen van de Burgerboerderijen produceren we precies wat de burgers nodig hebben en wordt dit consumeren verspillingsloos. De bakker weet bij hoeveel broden geproduceerd en voor een bepaalde tijd opgehaald worden op een vaste dag in de week. En wordt het brood door een lid niet opgehaald, dan gaat het naar de voedselbank.

En last but not least. Wanneer burgers een langdurige verbinding met boeren maken kan de overheid ook bijdragen. Een goed voorbeeld doet volgen. Een POP project Korte Voorzieningsketens Gelderland is in de maak.

De oprichting van de Coöperatie Burgerboerderijen is door een financiële bijdrage mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.