Evenementen

Burgerboerderij De Bekoring (Westbergveld, Wageningen en/of Quadenoord Renkum)

  • 24 november ‘18 zaaimoment rijtjes wintergranen uit genenbank Westberg
  • zaaimoment zomergraan (maart);
  • zaaimoment boekweit (na ijsheiligen);
  • zomer 2019 oogstfeesten Westberg en/of Quadenoord
  • zomer 2019 van het wintergewas Sint Jacobs Rogge (Quadenoord), Veluws Kruiprogge;

Coöperatie Burgerboerderijen Veluwezoom

  • …informatiebijeenkomst boeren
  • 8 januari bijeenkomst klankbordgroep (aanmelden via intentieverklaring)
  • 8 januari 19:30 uur Schip van Blaauw n.t.b.geïnteresseerde burgers informatiebijeenkomst.
  • voorjaar 2019  masterclass voor deelnemende boeren