Hoeve AckerdijkHoeve Ackerdijk is een biologische melkveehouderij gelegen in de Ackerdijkse polder tussen Rotterdam en Delft. Een polder met klei op veen en veengrond. Deze grondsoort is nagenoeg alleen geschikt voor het houden van vee: beweiden en maaien voor de voederwinning.

We zijn in 1998 omgeschakeld van een gangbare, toch al extensieve, bedrijfsvoering naar een biologische bedrijfsvoering. De grootste verandering was toen het stoppen met kunstmest- en bestrijdingsmiddelen en het niet meer toepassen van droogzet-antibiotica.

De omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering heeft ook gevolgen voor de samenstelling van ons vee en daarmee ook op de melkproductie. Ook wij hadden de laatste twintig jaar onze Fries-Hollandse (FH) veestapel gekruist met Amerikaanse stieren van het Holsteins-Frisians ras(HF). De veestapel was nagenoeg zuiver HF. Toch hadden juist deze koeien met de aanleg om veel melk te geven het moeilijk op ons bedrijf. Vooral in de winterse stalperiode krijgen ze te weinig energierijk voedsel binnen, omdat de basis van het rantsoen ons eigen gewonnen gras is. Aankoop van veel biologisch geteelde hoogwaardige producten is, buiten dat het duur is, ook niet gewenst als je zelf voldoende gras als basis hebt.

Zie de HF als een hardloper, die heeft veel energie nodig om te presteren, anders gaat het ten koste van de eigen massa. Als biologisch melkveehouder heb je een duurloper nodig, een koe die beter om kan gaan met een minder intensief dieet. We hebben sindsdien gekruist met andere rassen, voornamelijk Monbiliarde koeien (een Frans ras), maar ook MRIJ (Maas, Rijn en IJsselkoeien) en Blaarkoppen. De laatste twee zijn oud Hollandse rassen. Alle drie zijn ze 'taaier', ze doen het goed op gras.

We huizen de melkkoeien in een ligboxenstal, de jonge dieren worden ondergebracht in een potstal, op stro. Op stro liggen is voor jonge dieren ook één van de eisen in de biologische landbouw

Wij werken actief aan agrarisch natuurbeheer: het is zorg dragen voor en bevorderen van de aanwezige natuur op het melkvee bedrijf. De weidevogels worden, samen met de weidevogelwacht opgspoord en beschermd. Ieder voorjaar maken we een gedeelte van ons land Plas Dras: we zetten het deels onder water zodat de weidevogels kunnen foerageren. We maaien in een moziek-beheer: we maaien niet alles in één keer af maar hebben afwisselende percelen lang gras, geweid en gemaaid. De eerste twee zijn goed voor beschutting en voeding voor de opgroeiende weidevogels. Het maaisel dient als voedsel voor de koeien.

Hoeve Ackerdijk is een open boerderij voor bezoekers. Schoolklassen bezoeken de boerderij, bijvoorbeeld via het Rotterdamse initiatief De Stad Uit. We hebben onze grupstal omgevormd tot kinderdagverblijf. Groepen zijn ook welkom bij ons voor een rondleiding, bijvoorbeeld via de Eendentours. Uiteraard doen we jaarlijks mee met open dagen. Verder vullen we één dag per week een zorgtaak in met vrijwilligers en bezoekers via de dagbesteding van de GGZ Delfland. Kleine klusjes, koeien kijken, kopje koffie en genieten van de omgeving.

De melk van onze koeien, ongeveer 450.000 kg per jaar wordt door Campina biologisch verwerkt. Daarnaast zijn we begonnen met het zelf verwaarden van onze melk: we maken sinds kort kaas, naar Gouds recept. Dit doen we nu nog in kleine oplage, maar de wens is om dit uit te breiden. Bovendien willen we met de zuivelwagen ook boter, karnemelk en melk gaan maken.

Wij denken dat de verbreding en verdieping van ons bedrijf ons bedrijf toekomstbestendig maakt in het stedelijke gebied tussen Delft, Rotterdam en Den Haag. We bieden ruimte en rust, natuur en duurzaam voedsel, met aan de horizon de stedelijke skyline. 

Contactgegevens

Rotterdamseweg 223
2636 KC Schipluiden
015-2560171

Stuur een DM
www.hoeveackerdijk.nl

Openingstijden

N.v.t.

Assortiment


Bijzonderheden