Inspiratie opdoen op de Eemlandhoeve

Stel dat je een droom of een visie hebt over hoe de agrarische toekomst eruit zou moeten zien. Wat is er dan mooier dan dat bestuurders, burgers en boeren uit andere regio’s bij jou inspiratie op komen doen? Op donderdag 4 april kwamen rond de 30 burgers, boeren, natuurmonumenten en bestuurders bijeen op de Eerste […]

MGV-donut bruikbaar instrument voor boer

Afgelopen tijd ben ik bij verschillende boeren op bezoek geweest voor een project voor goede erfbeplanting. In gesprekken heb ik vaak de MGV-Donut uit kunnen leggen. De Donut leent zich daar prima voor,  je kunt snel aangeven waarom het gaat. Veelal instemming (Gijsbert Pellikaan, ecoloog en landschapsdeskundige die werkt bij de agrarische natuurvereniging Den Hâneker). […]