Annie Schreier-Pierik op CDA bijeenkomst Provincie Utrecht, Eemland

Op 20 feb 2019 was Annie Schreijer-Pierik op de Eemlandhoeve en sprak zij met Gedeputeerde Mirjam Maasdam over de toekomst van ons Voedsel, omgeving, landbouw en gezondheid.

Het was een bijzondere avond op de Eemlandhoeve waarin EU parlementariër Annie Schreier Pierik en gedeputeerde Mirjam Maasdam van de Provincie Utrecht aanwezig waren. Tevens waren er de Grootste Boer (Gerrit Schaap) en de Breedste Boer (Jan Huijgen) en leden van de locale en provinciale politiek aanwezig.

Voor een gezelschap van burgers en boeren werd het EU-verhaal en de provinciale en locale kant verteld rond ons Voedsel, Omgeving, Landbouw en Gezondheid (VOLG) gedeeld.
Belangrijke uitkomsten:

  1. Boeren zijn ‘uitgemolken’ qua financien en qua regeldruk — ze verdienen met hard werken van ‘s-morgens tot ‘s-avonds niet meer dan iemand die zijn hand op houdt bij de sociale dienst.
  2. Burgers zijn vreemd geworden richting de boerenstand – ganzen, wilde zwijnen en nu de wolf zijn beschermde diersoorten die grote overlast geven, maar burgers laten niet toe dat ze beheerd worden, met alle overlast van dien.
  3. Nederland laat veel middelen op EU level liggen in vergelijking met b.v. Duitsland die echt voor zijn boerenstand opkomt — daarmee verliezen de boeren grip op de situatie tov natuur, recreatie, water, energie (zonnepark) e.a. Het vraagt een ‘omslag’ in bestuur en beleid om de boer weer serieus te nemen – en: van boeren om hun verband met de burgers te herstellen.
  4. De bestaande voedingsketens zijn zo sterk dat de prijs van de boerenproducten alleen maar in de marge komt — het herontwikkelen van eigen locale verwerking van producten (melk, vlees, groente) via korte ketens en in verbinding met de stad (grote potentie in regio’s) vraagt een herontwerp van burgers & boeren & bedrijven & bestuurders — het oude Eemlandia – melkfabriekje Bunschoten/Spakenburg- weer terughalen met de nieuwste technologie en logistiek zou een nieuwe kans geven voor boeren om te blijven bestaan
  5. Welke jonge boeren/boerinnen zijn in 2050 nog boer? Er zaten 3 tot 4 jonge boeren in de zaal (twintigers- waarvan 2 boerinnen) en de focus zal liggen op hoe zij naar de toekomst kijken — anders is het voorbij
  6. Burgers & Boeren for Food als netwerk/platform om burgers & boeren & bedrijven & bestuurders (4B) te verbinden vraagt om nieuwe bestuurlijke afstemming tussen lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau van beleidsontwikkeling. Afgesproken is op elkaar afgestemd te blijven.
  7. EU parlementariër Annie Schreijer-Pierik gaf aan dat Nederland een beroep kan doen op een Transitiefonds vanuit de EU om kringlooplandbouw te kunnen uitwerken. Jan Huijgen gaf aan de verbinding te willen leggen tussen EU/Nationaal en Provinciaal om dit uit te werken.
  8. Mogelijk kunnen we op een Najaarsconferentie 2019 op de Eemlandhoeve deze EU/Nationaal/Provinciale connecties voorleggen aan onze Minister van Landbouw – iemand met een hart voor boeren en een sociaal burger betrokkenheid.
  9. Ja, ik VOLG …..  een soort “yes we can” zoals Obama dat ooit neerzette — ook weer een slogan voor burgers-boeren-bestuurders voor hun gezond voedsel in een vitaal Eemlandschap!

Jan Huijgen, 22 februari 2019